Biuro podróży - czas wakacji

Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności

Przewodnik

Korea Południowa:

Korea Południowa to państwo położone w południowej części Półwyspu Koreańskiego,
w Azji południowej wschodniej. Od północy graniczy poprzez linię demarkacyjną, poprowadzoną w pobliżu równoleżnika 38o z Koreą Północną. Pozostałą część stanowi linia brzegowa, od wchodu oblewa ją M. Japońskie, od południa M. Wschodniochińskie, od zachodu M. Żółte, od Japonii oddziela ją Cieślina Koreańska, ponadto w skład Korei Południowej wchodzi ponad 1000 mniejszych i większych wysp z których największa to Jeju (czyt. Dzedzu).
Wybrzeże wschodnie ma charakter wysoki i wyrównany, południowe i zachodnie jest poszarpane z licznymi zatokami, półwyspami i wysepkami. Korea jest w większości krajem górzystym -ponad 70 % powierzchni kraju. Wybrzeże zachodnie i południowe charakteryzuje się pasem nizin nadmorskich z pojedynczymi wzniesieniami. Ponad 65 % powierzchni kraju poroni eta jest lasami
Polak za granicą informacje MSZ
STOLICA: Seul
CZAS: + 9 godz.
JĘZYK: koreański
RELIGIA: Buddyzm (28%), protestantyzm (19%), katolicyzm (6%), konfucjaniści (1%), bezwyznaniowi (46%)
WALUTA: Won (KRW ), 1 won = 100 chon -( 1 USD=920 KRW z dn. 23.01.2009)
ELEKTRYCZNOŚĆ: Elektryczność: 220V/60 Hz, nie powinno być problemów z używaniem europejskich urządzeń. Jednakże wymagany jest adapter - przejściówka umożliwiająca korzystanie z prądu, ze względu na inny rodzaj gniazdek wtykowych.

KARTY KREDYTOWE, BANKOMATY: wszystkie dostępne rodzaje kart płatniczych i kredytowych. Większość restauracji, hoteli i sklepów akceptuje karty kredytowe. Bankomaty akceptują większość kard (VISA/PLUS, MASTER/CIRRUS, DINERS, JCB, AMEX), bankomaty są dostępne 24h na dobę szczególnie w metrze seulskim, a także w minimarketach, hotele, terminale autobusowe, etc wyposażone są w bankomaty HanNet, niektóre baki wyposażone są w bankomaty międzynarodowych sieci obsługujące karty międzynarodowe, dostępność 8-22.

BANKI, WYMIANA WALUT: czynne są od poniedziałku do piątku, poza świętami w godzinach 9:30-16:30, kantory umożliwiają wymianę waluty w godzinach 9:30-22:00 przez 7 dni w tygodniu, w hotelach możliwa jest wymiana waluty 24h/ dobę 7 dni w tygodniu.

KLIMAT: w południowej części kraju panuje klimat umiarkowany ciepły monsunowy,
a na południowym wybrzeżu i wyspie Jeju podzwrotnikowy morski monsunowy, klimat kształtowany jest także przez ciepły prąd morki opływający południowe wybrzeża -średnie miesięczne temperatury wykazują znaczne zróżnicowanie od -4 *C w styczniu w Seulu
do +2*C na południowym wybrzeżu i +6 *C na wsypie Jeju, w lipcu temperatura waha się od 23*C do 27*C, opady koncentrują się w miesiącach letnich.

WARUNKI WJAZDOWE, WIZY, CŁO: Wartości celne powinny zostać zgłoszone przy wjeździe na teren Korei. Pasażerowie muszą przejść przez ZIELONĄ, BIAŁĄ lub CZERWONĄ bramkę. Osoby które nie posiadają przedmiotów podlegających zgłoszeniu przechodzą przez bramkę, jeśli podróżny deklaruje przedmioty nie zwolnione z opłat dobrowolnie, kwota deklarowana będzie zaakceptowana i zostanie poddany procedurze skróconej odprawy.
Na teren Korei Pd. nie można wwozić produktów rolno-spożywczych, nie ma potrzeby deklarowania wwożenia kwoty do 10 000 USD, przy wyższych kwotach konieczne jest zgłoszenie wwożonej kwoty lub przedstawienie dokumentu z Narodowego Banku Korei o legalności wwiezionej kwoty pieniędzy.
Wjazd do Korei poniżej 90 dni nie wymaga od obywateli Rzeczypospolitej posiadania wizy wjazdowej, W przypadku planu podjęcia pracy, lub przy pobycie przekraczającym 90 dni konieczne jest uzyskanie wizy wjazdowej w placówce dyplomatycznej. Przy wjeździe należy okazać ważny paszport oraz wypełnioną kartę przekroczenia granicy (dostępne są w samolocie i na lotnisku) Urzędnik imigracyjny ma prawo zapytać o cel podróży i jeśli dokumenty nie określają tego jasno o źródło finansowania lub okazanie biletu powrotnego. Osoby przebywające w Korei ponad 90 dni powinny zgłosić się do urzędu imigracyjnego, w celu otrzymania certyfikatu identyfikacyjnej cudzoziemca (Certificate of Alien Regiostration). Certyfikat zawiera informacje o miejscu pobytu na terenie Korei, wraz ze wszystkimi zmianami pobytu w trakcie przebywania na terenie Korei.
Przyjazdy turystyczne nie maja możliwości przedłużenia pobytu, w sytuacji chęci przedłużenia pobytu ponad 90 dni, należy opuścić terytorium Korei i wjechać jeszcze raz na kolejne 90 dni, lub starać się o wizę długoterminowa w przedstawicielstwie konsularnym lub ambasadzie poza terytorium Korei
Zwrot podatku VAT możliwy jest w przypadku zakupu w sklepach (tax free) po okazaniu poświadczenia zakupu od sprzedawcy, przy wartości powyżej 50 tys KRW (ok. 142,60 PLN, ok. 55 USD) i przed upływem 3 miesięcy od daty zakupu. Zwrot dokonywany jest w specjalnym punkcie na lotnisku w formie gotówkowej, lub przelewem na wskazane konto.
Zwrot podatku nie przysługuje przy zakupie: broni, lekarstw, dzieł sztuki oraz usług.
Z Korei można wywieźć: 1 butelkę, nie więcej niż 1 litr alkoholu, 200 sztuk papierosów lub 50 cygar lub 250 gram tytoniu, 2 uncje perfum. Dobra należy zgłosić podasz odprawy przy wylocie z Korei, dobra zadeklarowane podczas odprawy przy przekraczaniu granicy wjazdowej na teren Korei.
NAPIWKI: W Korei nie ma zwyczaju dawania napiwków, jednakże niektóre ekskluzywne restauracje i hotele dodają 10% opłaty serwisowej do rachunku, w takiej sytuacji nie trzeba przygotowywać dodatkowych kwot na napiwki.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA:W Republice Korei nie ma zagrożenia chorobami tropikalnymi, nie są wymagane szczepienia. W związku ze stwierdzeniem (październik 2007 r.) przypadków ptasiej grypy warto unikać bezpośredniej styczności z ptactwem i innymi zwierzętami. Poziom opieki medycznej jest zadowalający, czasem mogą jedynie wystąpić problemy z porozumieniem się (tylko lekarze klinik międzynarodowych mówią po angielsku). Ceny zależą od rodzaju placówki i świadczenia, ale generalnie są wysokie. W klinikach dla cudzoziemców koszt samej wizyty (bez zabiegów i leków) waha się od ok. 30 do 50 tys. KRW. Dobowy pobyt w szpitalu to wydatek od 100 USD w górę. W razie poważniejszych badań należy liczyć się z opłatą rzędu 500 tys. do 2 mln KRW. Wszystkie ośrodki medyczne akceptują karty kredytowe. Większość leków jest na receptę. W przypadku drobnych dolegliwości można kupić stosowne medykamenty po konsultacji z aptekarzem (ich koszt to 3–10 tys. KRW). Ceny leków podstawowych (np. proste antybiotyki) wyno¬szą ok. 15–25 tys. KRW. Leki produkowane przez międzynarodowe koncerny są dostępne. Miejscowe odpowiedniki mają zazwyczaj ulotki tylko w języku koreańskim, tak więc zapoznanie się ze składem leku, sposobem dawkowania czy przeciwwskazaniami jest utrudnione. Wskazane jest wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
UBEZPIECZENIE: Nie ma obowiązku wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego. Obowiązkowe są natomiast ubezpieczenia komunikacyjne
PODRÓŻOWANIE PO KRAJU: Praktycznie nie ma poza terenami baz wojskowych ograniczeń w poruszaniu się po kraju. Do rzadkości należą utrudniające ruch ćwiczenia obronne. Ograniczenia dotyczą podróżowania w tzw. Wspólnej Strefie Bezpieczeństwa (JSA) w pobliżu linii demarkacyjnej między Republiką Korei i KRLD. Wjazd do tej strefy wymaga zezwolenia. Są tam natomiast organizowane wycieczki grupowe (przez upoważnione biura podróży – koszt ok. 50 tys. KRW). Korea ma bardzo dobrze rozwiniętą sieć połączeń kolejowych, auto¬bu¬sowych i lotniczych. Dużym udogodnieniem w podróżowaniu po kraju jest otwarta w 2003 r. sieć połączeń ekspresowych KTX (koreański odpowiednik francuskiego TGV), która łączy naj¬więk¬sze miasta Korei (Seul, Taejeon, Taegu i Pusan).

BEZPIECZEŃSTWO: Dla turysty zagrożenie przestępczością jest niewielkie. Przypadki rozbojów, oszustw lub kradzieży są rzadkie. W Seulu i innych większych miastach są jednak dzielnice, w których warto zachować większą ostrożność. Należy przy tym pamiętać, że ewentualny kontakt z policją (liczne posterunki w miastach) jest utrudniony z przyczyn językowych.

ŚWIĘTA: Święta narodowe: 1 marca – rocznica powstania przeciwko okupacji japońskiej w 1919 r., 17 lipca – rocznica przyjęcia pierwszej demokratycznej konstytucji w 1948 r., 15 sierpnia – rocznica wyzwolenia spod okupacji japońskiej w 1945 r. oraz 3 października – rocznica założenia państwa koreańskiego przez legendarnego władcę Tanguna w 2333 r. p.n.e. Pozostałe dni wolne od pracy to: Nowy Rok (1 stycznia), Nowy Rok Księżycowy (święto ruchome), Dzień Dziecka (5 ma¬ja), urodziny Buddy (święto ruchome), Czusok (święto ruchome), Boże Narodzenie (25 grudnia).

PRZYDATNE INFORMACJE:
• Przydatne numery telefonów: 119 – pogotowie ratunkowe, straż pożarna, 112 – policja, 1330 – informacja turystyczna, 120 – informacja w Seulu, 15885644 – biuro numerów.
• Urzędy otwarte są od poniedziałku do piątku od 9.00 do 18.00 (banki do 16.30), urzędy pocztowe od 9.00 do 16.00. Sklepy zaczynają pracę o 10.00 i kończą ok. 23.00. Większość produktów pierwszej potrzeby można zakupić w całodobowych sklepach sieci GS25, Seven Eleven, Family Mart.
• Nie ma bezpośredniego połączenia lotniczego z Polską. Najpopularniejsze loty do Polski prowadzą przez Frankfurt (Lufthansa, Korean Air, Asiana), Amsterdam (KLM), a także Paryż (Air France). Z uwagi na znaczny ruch pasażerski należy wcześniej rezerwować bilety. Międzynarodowy port lotniczy Incheon oddalony jest od stolicy o ok. 50 km. Do Seulu można dojechać autobusem (koszt. ok. 6000 KRW), autobusem Airport Limusine dowożącym pasażerów do większości hoteli Seulu (koszt ok. 12 tys. KRW) lub taksówką (ok. 40 tys. KRW). Są także połączenia autobusowe do miast satelickich Seulu oraz większości miast Korei. We wrześniu 2007 r. Lufthansa uruchomiła także loty z Frankfurtu i Monachium do Pusan.
• W Seulu najbardziej dogodnym środkiem komunikacji jest metro, którego 8 linii pozwala dotrzeć do każdej części miasta oraz miast satelickich stolicy. Koszt przejazdu wynosi 900 KRW za pierwsze 12 km oraz dodatkowe 100 KRW za kolejne 6 km.
• Przy planowaniu wyjazdów należy pamiętać, że Republika Korei jest dla turysty krajem drogim. Ceny – szczególnie żywności, produktów przemysłowych wyższej klasy i towarów importowanych – są nieporównanie wyższe niż w Polsce i w większości krajów Azji (z wyjątkiem Japonii).
• Ceny hoteli są bardzo wysokie – 200–300 tys. KRW za dobę w warunkach luksusowych (odpowiednik europejskich hoteli 5-gwiazdkowych). Ok. 140 tys. KRW kosztuje doba w hotelu o średniej jakości usług (odpowiednik 3 gwiazdek). Najniższe ceny są w motelach lub hostelach (ok. 30–50 tys. KRW za dobę), jednak często oferowane tam warunki są dostosowane do miejscowych standardów (np. spanie na podłodze, bardzo małe pokoje).
• Ceny posiłków w restauracjach zależą od lokalu. W restauracji dobrego hotelu posiłek dla jednej osoby kosztuje 20–60 tys. KRW (bez alkoholu), natomiast w innych restauracjach jest to koszt ok. 10–30 tys. KRW. Cena posiłku w typowej restauracji serwującej dania koreańskie wynosi 4–10 tys. KRW. Po¬wszechne są bary szybkiej obsługi (McDonald’s, Burger King), w których można zjeść za 2–6 tys. KRW.
• W Korei trzeba liczyć się z ograniczeniami w dostępie do produktów żywnościowych i potraw spoza tego kraju. Dotyczy to w szczególności mniejszych miast. Kuchnia koreańska ma wyraźną specyfikę (np. wiele potraw ostrych, o mocnym, zdecydowanym zapachu) i bywa niekiedy trudna do zaakceptowania, zwłaszcza przez dzieci.
Latem w Korei panują trudne warunki klimatyczne: wysoka temperatura (do 35 st. C) oraz duża wilgotność powietrza powodują znaczne zmęczenie i mogą przysparzać kłopotów osobom chorym na serce lub mającym problemy z układem oddechowym. Zimą natomiast napływ bardzo suchego powietrza kontynentalnego może powodować zagrożenie dla osób cierpiących na choroby układu krążenia. W ciągu całego roku częste są gwałtowne zmiany ciśnienia.
SAMOCHODY: Przez rok od wjazdu można posługiwać się międzynarodowym prawem jazdy, jednak przy pobytach dłuższych niż 12 miesięcy konieczne jest ubiegnie się o wydanie koreańskiego prawa jazdy (podstawą wydania którego są tłumaczenie polskiego dokumentu poświadczenie przez ambasadę, oraz certyfikat obcokrajowca)

placówki dyplomatyczne:
ADRESY I TELEFONY:
Ambasada Republiki Korei
ul. Szwoleżerów 6, 00-464 Warszawa
tel. 022 559 29 00
fax 022 559 29 05
e-mail: koremb_waw@mofat.go.kr

Wydział Konsularny:
tel. 022 559 29 00
fax 022 559 29 05

Ambasada RP
70, Sangan-dong, Jongno-Gu,
110-190 Seoul,
Republic of Korea
tel. (0-0822) 723-9681
fax. 723-9680
e-mail: embassy@polandseoul.org

Strona główna | Oferta | Przewodnik | Partnerzy | O nas

Wszelkie prawa zastrzeżone | www.czas-wakacji.pl

Realizacja: 3on.pl

szukano: 0.019 s

Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0